hcmuaf.edu.vn

Website Worth: $14,685.78

Daily Pageviews: 3679

Daily Ads Revenue: $11.04

Last update was 3 months ago

Meta Info

Nong Lam University
Codaslider : JQuery Slider Plugin

SEO Information

hcmuaf.edu.vn
271865, : -4112
6

Server information

203.113.148.135
ns2.dotvndns.vn, ns1.dotvndns.vn
Apache/2.2.3 (CentOS)
Vietnam
VNM
16
106

Domain information

Country Domain

Site Analysis

jQuery, Google Analytics

Keyword density

Keyword count density %
1 học 39 4.63
2 khoa 37 4.39
3 công 25 2.97
4 sinh 24 2.85
5 nông 19 2.26
6 trung 18 2.14
7 đại 17 2.02
8 nghiệp 15 1.78
9 trường 15 1.78
10 nghệ 14 1.66
11 lâm 13 1.54
12 tâm 13 1.54
13 phòng 13 1.54
14 viên 12 1.43
15 tuyển 9 1.07
16 nghiên 8 0.95
17 tin 8 0.95
18 cứu 8 0.95
19 nghi 8 0.95
20 ngh 8 0.95
21 đào 8 0.95
Alexa Quantcast

Last Updated

Upcoming Sites

Last Activity