hcmuaf.edu.vn

Website Worth: $15,131.61

Daily Pageviews: 3789

Daily Ads Revenue: $11.37

Last update was 3 months ago

Meta Info

Nong Lam University
Codaslider : JQuery Slider Plugin

SEO Information

hcmuaf.edu.vn
263955, : +27994
6

Server information

203.113.148.129
ns2.dotvndns.vn, ns1.dotvndns.vn
Apache/2.2.15 (CentOS)
Vietnam
VNM
44
Hanoi
21.03330039978
105.84999847412

Domain information

Country Domain

Site Analysis

jQuery, Google Analytics

Keyword density

Keyword count density %
1 khoa 26 4.17
2 học 25 4.01
3 sinh 19 3.04
4 trung 18 2.88
5 nông 15 2.4
6 đại 14 2.24
7 trường 13 2.08
8 tâm 13 2.08
9 phòng 13 2.08
10 công 13 2.08
11 lâm 11 1.76
12 nghiệp 11 1.76
13 nghi 10 1.6
14 nghệ 10 1.6
15 tin 8 1.28
16 đào 7 1.12
17 viên 7 1.12
18 nghiên 6 0.96
19 cứu 6 0.96
20 ngh 6 0.96
21 hcm 6 0.96
Alexa Quantcast

Last Updated

Upcoming Sites

Last Activity

Similar Alexa