hcmuaf.edu.vn

Website Worth: $19,616.53

Daily Pageviews: 4913

Daily Ads Revenue: $14.74

Last update was 3 months ago

Meta Info

Nong Lam University
Codaslider : JQuery Slider Plugin

SEO Information

hcmuaf.edu.vn
203567, : -16726
6

Server information

203.113.148.135
ns2.dotvndns.vn, ns1.dotvndns.vn
Apache/2.2.15 (CentOS)
Vietnam
VNM
16
106

Domain information

Country Domain

Site Analysis

jQuery, Google Analytics

Keyword density

Keyword count density %
1 học 25 4.15
2 khoa 24 3.98
3 trung 19 3.15
4 sinh 17 2.82
5 nông 15 2.49
6 công 15 2.49
7 đại 14 2.32
8 tâm 14 2.32
9 nghệ 13 2.16
10 trường 13 2.16
11 phòng 12 1.99
12 lâm 11 1.82
13 nghiệp 11 1.82
14 nghi 8 1.33
15 đào 8 1.33
16 tin 8 1.33
17 nghiên 7 1.16
18 cứu 7 1.16
19 viên 6 1
20 hcm 6 1
21 doanh 5 0.83
Alexa Quantcast

Last Updated

Upcoming Sites

Last Activity