hcmuaf.edu.vn

Website Worth: $17,979.60

Daily Pageviews: 4504

Daily Ads Revenue: $13.51

Last update was 3 months ago

Meta Info

Nong Lam University
Codaslider : JQuery Slider Plugin

SEO Information

hcmuaf.edu.vn
222067, : -3915
6

Server information

203.113.148.129
ns1.dotvndns.vn, ns2.dotvndns.vn
Apache/2.2.15 (CentOS)
Vietnam
VNM
44
Hanoi
21.03330039978
105.84999847412

Domain information

Country Domain

Site Analysis

jQuery, Google Analytics

Keyword density

Keyword count density %
1 khoa 25 4.05
2 học 24 3.88
3 trung 18 2.91
4 sinh 18 2.91
5 nông 15 2.43
6 đại 14 2.27
7 trường 14 2.27
8 tâm 13 2.1
9 phòng 12 1.94
10 công 12 1.94
11 nghiệp 11 1.78
12 lâm 11 1.78
13 nghi 10 1.62
14 nghệ 10 1.62
15 đào 7 1.13
16 viên 7 1.13
17 tin 7 1.13
18 cứu 6 0.97
19 nghiên 6 0.97
20 hcm 6 0.97
21 doanh 5 0.81
Alexa Quantcast

Last Updated

Upcoming Sites

Last Activity

Similar Alexa